CAP's (Klinische Analyseprotocollen)

Uit interRAI-PEDIA, E-Learning voor RAIview
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 18 nov 2014 om 20:53
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

TriangleArrow-Left.pngStap 4: Zorgplan Stap 5: CAP's Stap 6: SchalenTriangleArrow-Right.png


CAP's zijn klinische analyseprotocollen [Engels: Clinical Assessment Protocol] en bevatten algemene richtlijnen voor een verdere beoordeling en geïndividualiseerde zorgen en diensten. Per CAP is de volgende opbouw gebruikt om de werking en toepassing te beschrijven in deze e-learning:

 • CAP-activering
  Dit onderdeel beschrijft welke antwoorden op de interRAI-vragen nodig zijn om deze CAP te activeren. Bij sommige CAP's zijn meerdere categorieën nodig (zoals bij CAP: Urine-incontinentie waar CAP-categorieën 'Vooruitgang blaasfunctie bevorderen' en 'Verkom achteruitgang' kunnen worden getriggerd.
  Tevens wordt aangegeven in hoeveel van de gevallen in instellingen en thuissituatie dit probleem (waar de CAP betrekking op heeft) voorkomt.
 • Probleem
  Dit onderdeel geeft een beschrijving van relevante informatie over de mate en aard van het probleem, de bekende oorzakelijke factoren en mogelijke behandelstrategieën.
 • Richtlijnen
  Richtlijnen voor het evalueren van de gesignaleerde problemen, inclusief vervolgvragen en instructies voor het samenbrengen van informatie bij het bepalen van de te nemen vervolgstappen. Een grondige bestudering zal de aard van het probleem duidelijk maken, corrigeerbare (of voorkombare) oorzakelijke factoren aan het licht brengen en aangeven welke aanvullende verwijzingen nodig zijn en suggesties opleveren voor kansrijke behandelstrategieën.
 • Algemene zorgdoelen
  Een korte verklaring die de doelen van de CAP beschrijft. Deze doelen kunnen zijn: het vermijden van problemen, probleemoplossing, revalidatie of handhaving van functioneren.


Een interRAI beoordeling (invullen van een formulier) levert praktisch alle informatie op voor de dieper gravende beoordeling met de CAP’s. Als aanvullende informatie nuttig is, wordt daar in de CAP naar verwezen. In sommige gevallen leidt de CAP u door gedetailleerde bestudering van mogelijk oorzakelijke factoren en behandelopties. In andere gevallen moet de noodzakelijke evaluatie door een deskundige (gewoonlijk een arts) worden uitgevoerd en is het doel van de evaluatie u te helpen begrijpen dat een verwijzing nodig is en om u een idee te geven van de informatie waarop moet worden gewezen bij de verwijzing.

Alle CAP’s zijn ontworpen om het zorgproces van informatie te voorzien. Het doorlezen van de CAP moet u beter doen begrijpen hoe het probleem of het probleemgebied systematisch te bestuderen. In sommige gevallen kent u de materie goed, in andere gevallen niet. Er zijn veel CAP’s. Hier volgen enkele tips hoe het CAP bestuderingsproces te leren gebruiken om beter op de zorgbehoeften van uw cliënten in te gaan.

 • U kunt zich niet de gehele informatie in deze CAP’s eigen maken door dit materiaal slechts één keer door te lezen. U begint met een interactief proces: het lezen van de CAP’s, het toepassen van de aanbevolen bestuderingsprocedures op echte cliënten en het herlezen van de CAP’s nadat u een aantal cliëntbeoordelingen hebt uitgevoerd.
 • Begin met een paar CAP’s, doe ze voor één cliënt. Probeer ze dan voor een tweede en een derde cliënt. Hierdoor raakt u vertrouwd met deze specifieke CAP’s alsook met het algemene CAP-proces.
 • Probeer naarmate u vordert op de CAP-Richtlijnen te vertrouwen en laat ze u helpen de problemen waarover het gaat te begrijpen.
  • Sommige problemen of zaken kunnen eenvoudig, van weinig belang of onsamenhangend lijken. Neem ze echter serieus.
  • Een eenvoudig, vanzelfsprekend probleem kan tot onverwachte inzichten leiden.
  • Andere problemen of zaken waar de CAP’s naar verwijzen zullen de kern zijn van hoe u gewoonlijk een gegeven probleem ziet. Herken dat wat voorgesteld wordt niet vreemd is aan uw gebruikelijke manier van het doordenken van de problemen van een cliënt.
 • Als de zaken waar het om gaat nieuw voor u zijn, neem dan de Probleem- en de Richtlijn-secties van de CAP door voor de nodige uitleg.

CAP-signaleringen wijzen vaak cliënten aan met problemen of probleemgebieden die u begrijpt, die te verwachten zijn en die u normaliter nader zou onderzoeken. In andere gevallen zet u eerder vraagtekens bij de gesignaleerde probleemgebieden. Wanhoop niet, dit is te verwachten. Om er zeker van te zijn dat het systeem correct de cliënten met problemen opspoort zal het ook enkele cliënten signaleren die de problemen niet echt hebben. Het gesignaleerde probleem kan daarnaast juist zijn maar niet met uw verwachtingen stroken. Het is daarom belangrijk dat alle cliënten bij wie een mogelijk probleem wordt gesignaleerd grondig worden geëvalueerd. Soms zijn problemen niet vanzelfsprekend en is het nodig dat u ze onderzoekt.

De CAP Richtlijnen richten uw aandacht op oorzakelijke factoren. Ze vragen HOE het probleem wordt ervaren en WAAROM het aanwezig is. CAP’s proberen verder te gaan dan de onmiddellijke definitie van het probleem. De cliënt kan bijvoorbeeld elke dag na de lunch om vele redenen opgewonden zijn (bijv., pijn, vermoeidheid, moeilijk kunnen eten, enzovoort). U moet er in uw evaluatie voor zorgen dat aan een verscheidenheid van mogelijk oorzakelijke factoren is gedacht en indien nodig aandacht is geschonken.

Als u op dit punt beland nog niets nieuws hebt geleerd, onderken dan dat CAP’s u moeten helpen de gebieden te verbreden waarin u zoekt om het WAAROM van het probleem te achterhalen. Als u de hoofdoorzaak weet vast te stellen alsook minder belangrijke ermee samengaande factoren, moeten de CAP’s u helpen begrijpen welke vervolgstappen te nemen. Wellicht is een verwijzing nodig --bijv., voor een verandering van medicijnen, behandelen van een nieuwe ziekte, heroverwegen van een bestaande ziekte. U zult tegelijkertijd voor veel problemen van de cliënt in staat zijn om zelfstandig een behandelplan te starten zonder verdere verwijzing of consultatie.

Wat ook het geval is, de CAP’s helpen u bij het zetten van de vervolgstappen. Ze leiden u naar een duidelijker begrip van WAT moet worden aangepakt, WAAROM dit moet worden aangepakt en HOE dit regelmatig moet worden gecontroleerd.


Overzicht van de CAP's


Niet alle CAP's zijn voor alle formulieren van toepassing; op de volgende pagina is aangegeven welke CAP bij welk formulier getriggerd kan worden.