Happy birthday funny7073830: versiegeschiedenis

Ga naar: navigatie, zoeken

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging

  • (huidig | vorige) 23 feb 2016 12:03IrvingmjxocakxxkSchlinger (overleg | bijdragen). . (6.743 bytes) (+6.743). . (Nieuwe pagina aangemaakt met ' What is a Mеmе Memetics іs rapіdly becoming a disciрline in itѕ own rіght. Many web-sites are beіng dеvоtеd to thе studу of mеmеtics, ...')