Item: Anderen kunnen begrijpen

Uit interRAI-PEDIA, E-Learning voor RAIview
Ga naar: navigatie, zoeken

TriangleArrow-Left.pngItem: Zichzelf duidelijk maken Item: Anderen kunnen begrijpen Item: HorenTriangleArrow-Right.png

Terug naar sectie Communicatie
Terug naar overzichtspagina Secties en Vragen


Bedoeling

Het beschrijven van het vermogen om verbale informatie te begrijpen, of deze nu mondeling, schriftelijk of door gebarentaal of in braille wordt gecommuniceerd. Dit item meet niet alleen het vermogen van de cliënt om boodschappen te horen maar ook het verwerken en begrijpen van taal.

Definitie

Dit item gaat om het vermogen om de inhoud van woorden (of van gebaren) op welke manier dan ook te begrijpen. Het omvat ook het gebruik van een hoorapparaat, indien nodig. Dit item moet echter niet testen of het probleem het begrijpen is van een bepaalde taal, zoals wanneer de moedertaal van de cliënt een andere is dan die gewoonlijk door anderen wordt gebruikt.

Proces

Ga met de cliënt om. Raadpleeg de directe zorgverleners (bijv. verzorgenden), zo mogelijk uit alle diensten, de familie van de cliënt en de logopedist (indien aanwezig).

Codering

Vul het nummer in dat met het meest juiste antwoord overeenkomt.

 1. Begrijpt
  Begrijpt duidelijk de boodschap(pen) van de spreker en toont dat door woorden, acties of gedrag.
 2. Begrijpt gewoonlijk
  Mist een deel of de bedoeling van de boodschap, MAAR begrijpt het meeste van het gesprek. De cliënt kan nu en dan moeite hebben om de informatie in te passen, maar laat over het algemeen door woorden of daden zien de boodschap te hebben begrepen.
 3. Begrijpt vaak
  Mist een deel of de bedoeling van de boodschap, MAAR kan met herhalen of uitleg vaak het gesprek begrijpen.
 4. Begrijpt soms
  Toont herhaaldelijk moeite te hebben bij het inpassen van informatie en reageert slechts goed op eenvoudige en directe vragen of aanwijzingen.
 5. Begrijpt zelden of nooit


Gebruik van deze vraag in uitkomsten en rapportages

De beantwoording van deze vraag wordt in de volgende rapportages en uitkomsten gebruikt:


CAP: Cognitie


CAP: Communicatie

CAP: Sociale omgang

Kwaliteitsindicatoren

Voorbeeld van andere begrijpen


De moedertaal van mevrouw X. is Chinees. Ze kan daardoor de instructies van de verzorgenden niet begrijpen, omdat die hoofdzakelijk Nederlands spreken. Wanneer haar man echter aanwezig is en de instructies voor haar naar het Chinees vertaalt, begrijpt ze gewoonlijk wat wordt bedoeld, ofschoon ze soms in verwarring raakt. Wanneer ze in verwarring raakt, kan haar man het haar toch doen begrijpen door het op een eenvoudiger manier te zeggen en haar te vragen “of ze het begrijpt”.

Codeer “ 2”.
Redenering: wanneer de taal buiten beschouwing wordt gelaten, mist mevrouw X. slechts weinig van wat haar wordt gezegd en begrijpt met wat aandringen.