Secties en vragen: verschil tussen versies

Uit interRAI-PEDIA, E-Learning voor RAIview
Ga naar: navigatie, zoeken
k
 
Regel 2: Regel 2:
 
{{nav|
 
{{nav|
 
|vorige-pagina=Waarom interRAI
 
|vorige-pagina=Waarom interRAI
|vorige-naam=Stap 2: Waarom interRAI en RAIview
+
|vorige-naam=Stap 2: Waarom interRAI en Sophie
 
|titel-pagina=Secties en vragen
 
|titel-pagina=Secties en vragen
 
|titel-naam=Stap 3: Secties en vragen
 
|titel-naam=Stap 3: Secties en vragen

Huidige versie van 19 feb 2021 om 13:01

TriangleArrow-Left.pngStap 2: Waarom interRAI en Sophie Stap 3: Secties en vragen Stap 4: ZorgplanTriangleArrow-Right.png


De interRAI-instrumenten zijn gebruiksvriendelijke en betrouwbare persoonsgerichte beoordelingssystemen die informatie bieden over en een leidraad willen zijn bij een allesomvattende zorgplanning. Via een evaluatie van de behoeften, de sterke punten en de voorkeuren van de cliënt richt het systeem zich vooral op het functioneringsvermogen en de levenskwaliteit van de cliënt.


Achtergrond

De interRAI-instrumenten zijn bedoeld om door professionele gezondheidswerkers gebruikt te worden (vb. verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, artsen, therapeuten, enz.). Echter, mits een geschikte opleiding, kunnen personen zonder een professionele achtergrond de beoordeling in het algemeen ook op een nauwkeurige manier uitvoeren. Terwijl er met betrekking tot wie de beoordeling uitvoert geen specifieke vereisten bestaan, is de instantie waarvoor de desbetreffende persoon de beoordeling uitvoert verantwoordelijk voor het implementeren van een kwaliteitsvol verzekeringssysteem dat de nauwkeurigheid van de beoordelingen moet garanderen.

Het interRAI-beoordelingsformulier bestaat uit items en definities. Het formulier dient als leidraad gebruikt te worden om een klinische en maatschappelijke beoordeling te structureren bij het plannen van gemeenschapszorg en –diensten.

Het beoordelingsproces vereist communicatie met de cliënt en zijn/haar primaire zorgverlener (als die er is), observatie van de cliënt in zijn/haar woonomgeving en bezichtiging van bijkomende documenten (indien beschikbaar). De cliënt moet, indien dat mogelijk is, de eerste bron van informatie zijn.

De items in het interRAI-beoordelingsformulier komen in een logische volgorde aan bod en kunnen ingevuld worden in de volgorde waarin ze op het beoordelingsformulier voorkomen. De beoordelaar is echter niet verplicht om die volgorde te respecteren. De items mogen beoordeeld worden in de volgorde die door de beoordelaar of de cliënt het meest toepasselijk geacht wordt.

Soms moet de beoordelaar verschillende informatiebronnen die klaarblijkelijk inconsistente resultaten opleveren met elkaar in overeenstemming zien te brengen (vb. de cliënt vertelt iets dat helemaal niet overeenkomt met het antwoord van zijn/haar dochter). In dat geval moet de beoordelaar zijn of haar gezond verstand aanspreken om te bepalen welk antwoord er voor het item of de items in kwestie het meest toepasselijk is.

De beoordelaar moet, indien dat mogelijk is, met elke informant onder vier ogen praten.

De beoordeling zou om het even wanneer mogelijk in de woonsituatie van de cliënt uitgevoerd moeten worden. Bepaalde onderdelen van de beoordeling kunnen op andere locaties (vb. ziekenhuis, dagcentrum, polikliniek) ingevuld worden zonder dat de kwaliteit van de informatie daarbij in het gedrang komt. Sommige essentiële items (vb. omgevingsgerelateerde factoren) kunnen echter wel het best in de woonsituatie van de cliënt beoordeeld worden.


Getoonde informatie bij vraagitems

De interRAI-vragenlijsten bestaan uit verschillende secties, die elk weer uit verschillende vraagitems bestaan. Om het invullen van de vragenlijst te vergemakkelijken en om een correcte interpretatie van de items te verzekeren, wordt voor heel wat (maar niet voor alle) vraagitems de volgende informatie gegeven binnen deze elektronische leeromgeving.

Bedoeling Reden(en) voor het opnemen van het item (of een reeks items) binnen de interRAI-beoordelingsformulieren, waaronder ook besprekingen over hoe de informatie door het klinisch personeel gebruikt zal worden om de problemen van de cliënt te identificeren en om een zorgplan op te stellen.
Definitie Verklaring van de belangrijkste termen
Proces Informatiebronnen en methoden die tot een correcte beoordeling moeten bijdragen. Dergelijke bronnen omvatten:
  • Besprekingen met en observatie van de cliënt.
  • Besprekingen met de familie, andere zorgverleners en de arts van de cliënt.
  • Bezichtiging van de klinische dossiers en andere administratieve documenten.
Codering Een goede methode om elk antwoord te registreren, met verklaringen van individuele antwoordcategorieën.


Door op één van de volgende secties te klikken, wordt een overzicht getoond van de vragen die in die betreffende sectie (kunnen) voorkomen, afhankelijk van het formulier. Hier kan doorgeklikt worden naar de vraagitems, die volgens bovenstaande schema worden getoond.

Secties

De volgende tabel toont welke secties in welke interRAI-formulieren voorkomen:

Secties HC LTCF PC
Persoonlijke gegevens Ja Ja Ja
Intake en situatie uit het verleden Ja Ja Ja
Cognitie Ja Ja Ja
Communicatie Ja Ja Ja
Stemming en gedrag Ja Ja Ja
Psychosociaal welbevinden Ja Ja Ja
Algemeen dagelijks functioneren Ja Ja Ja
Continentie Ja Ja Ja
Ziektebeelden Ja Ja
Gezondheidstoestand Ja Ja Ja
Toestand van de mond en voeding Ja Ja Ja
Conditie van de huid Ja Ja Ja
Ontspanningsactiviteiten Ja
Medicatie Ja Ja Ja
Behandelingen en procedures Ja Ja Ja
Verantwoordelijkheid en beschikkingen Ja Ja Ja
Sociale omgang en steun Ja