Secties en vragen

Uit interRAI-PEDIA, E-Learning voor RAIview
Versie door Admin (overleg | bijdragen) op 27 jun 2014 om 22:23 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'De interRAI-instrumenten zijn gebruiksvriendelijke en betrouwbare persoonsgerichte beoordelingssystemen die informatie bieden over en een leidraad willen zijn bij e...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

De interRAI-instrumenten zijn gebruiksvriendelijke en betrouwbare persoonsgerichte beoordelingssystemen die informatie bieden over en een leidraad willen zijn bij een allesomvattende zorgplanning. Via een evaluatie van de behoeften, de sterke punten en de voorkeuren van de cliënt richt het systeem zich vooral op het functioneringsvermogen en de levenskwaliteit van de cliënt.

Het vragenformulier bestaat uit secties, welke ieder bestaan uit vraagitems. De secties zijn als volgt gedefinieerd:

Secties

Door op een sectie te klikken kunt u doorklikken naar de


Achtergrond

De interRAI-instrumenten zijn bedoeld om door professionele gezondheidswerkers gebruikt te worden (vb. verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, artsen, therapeuten, enz.). Echter, mits een geschikte opleiding, kunnen personen zonder een professionele achtergrond de beoordeling in het algemeen ook op een nauwkeurige manier uitvoeren. Terwijl er met betrekking tot wie de beoordeling uitvoert geen specifieke vereisten bestaan, is de instantie waarvoor de desbetreffende persoon de beoordeling uitvoert verantwoordelijk voor het implementeren van een kwaliteitsvol verzekeringssysteem dat de nauwkeurigheid van de beoordelingen moet garanderen.

Het interRAI-beoordelingsformulier bestaat uit items en definities. Het formulier dient als leidraad gebruikt te worden om een klinische en maatschappelijke beoordeling te structureren bij het plannen van gemeenschapszorg en –diensten.

Het beoordelingsproces vereist communicatie met de cliënt en zijn/haar primaire zorgverlener (als die er is), observatie van de cliënt in zijn/haar woonomgeving en bezichtiging van bijkomende documenten (indien beschikbaar). De cliënt moet, indien dat mogelijk is, de eerste bron van informatie zijn.

De items in het interRAI-beoordelingsformulier komen in een logische volgorde aan bod en kunnen ingevuld worden in de volgorde waarin ze op het beoordelingsformulier voorkomen. De beoordelaar is echter niet verplicht om die volgorde te respecteren. De items mogen beoordeeld worden in de volgorde die door de beoordelaar of de cliënt het meest toepasselijk geacht wordt.

Soms moet de beoordelaar verschillende informatiebronnen die klaarblijkelijk inconsistente resultaten opleveren met elkaar in overeenstemming zien te brengen (vb. de cliënt vertelt iets dat helemaal niet overeenkomt met het antwoord van zijn/haar dochter). In dat geval moet de beoordelaar zijn of haar gezond verstand aanspreken om te bepalen welk antwoord er voor het item of de items in kwestie het meest toepasselijk is.

De beoordelaar moet, indien dat mogelijk is, met elke informant onder vier ogen praten.

De beoordeling zou om het even wanneer mogelijk in de woonsituatie van de cliënt uitgevoerd moeten worden. Bepaalde onderdelen van de beoordeling kunnen op andere locaties (vb. ziekenhuis, dagcentrum, polikliniek) ingevuld worden zonder dat de kwaliteit van de informatie daarbij in het gedrang komt. Sommige essentiële items (vb. omgevingsgerelateerde factoren) kunnen echter wel het best in de woonsituatie van de cliënt beoordeeld worden.


Secties en items

De vragenlijst bestaat uit verschillende secties, die elk weer uit verschillende vraagitems bestaan. Voor deze items wordt in deze elektronische leeromgeving aangegeven

Om het invullen van de HC-beoordeling van interRAI te vergemakkelijken en om een correcte interpretatie van de items te verzekeren, geeft dit hoofdstuk voor heel wat (maar niet voor alle) items de volgende informatie:

Bedoeling Reden(en) voor het opnemen van het item (of een reeks items) in de interRAI-HC, waaronder ook besprekingen over hoe de informatie door het klinisch personeel gebruikt zal worden om de problemen van de cliënt te identificeren en om een zorgplan op te stellen.
Definitie Verklaring van de belangrijkste termen
Proces Informatiebronnen en methoden die tot een correcte beoordeling moeten bijdragen. Dergelijke bronnen omvatten:
  • Besprekingen met en observatie van de cliënt.
  • Besprekingen met de familie, andere zorgverleners en de arts van de cliënt.
  • Bezichtiging van de klinische dossiers en andere administratieve documenten.
Codering Een goede methode om elk antwoord te registreren, met verklaringen van individuele antwoordcategorieën.