Wat is Sophie

Uit interRAI-PEDIA, E-Learning voor RAIview
Versie door Tjalke (overleg | bijdragen) op 26 feb 2021 om 12:45 (Tjalke heeft pagina Wat is RAIview hernoemd naar Wat is Sophie over een doorverwijzing)
Ga naar: navigatie, zoeken

TriangleArrow-Left.pngHoofdpagina Stap 1: Wat is Sophie Stap 2: Waarom interRAI en SophieTriangleArrow-Right.png

Sophie is een e-health platform waarin het internationale classificatiesysteem en beoordelingsinstrument interRAI (Resident Assessment Instrument) wordt gebruikt en ondersteund.


Het volgende schema toont hoe de relatie tussen het invullen van één vragenlijst, het opstellen van een individueel, cliëntgericht zorg(leef)plan en kwaliteitsverbetering voor de organisatie wordt gelegd binnen het instrument.


WAT-IS-RAI.gif


Het instrument wordt door zorgprofesionals in ruim 30 landen toegepast. Het omvat vragenlijsten en algoritmen, die gevalideerde signaleringen en indicaties leveren voor o.a. Ouderenzorg, GGZ, Palliatieve Zorg, Jeugd en Gezin.

RAIview is gerealiseerd door het Nederlands Instituut voor Gezondheidszorg en Welzijn (NIGW) met ondersteuning vanuit EMGO instituut van de Vrije Universiteit (VUmc).

Op basis van alle ervaringen sinds 2004, is de RAIview applicatie in 2013 volledig vernieuwd. Deze versie is nu cloud-based, multi device, snel aanpasbaar en flexibel in te richten aan specifieke wensen vanuit zorginstellingen.

RAIview levert objectieve beslisondersteuning voor alle domeinen van zorg- en welzijn. Samen met de client wordt een vragenlijst ingevuld, van waaruit direct de resultaten, signaleringen en adviezen worden berekend en getoond.

De vragenlijsten verschillen per type zorg waarvoor zij specifiek zijn ontwikkeld. Jaarlijks worden zij vanuit een internationale groep wetenschappers, waar nodig, bijgesteld. Dit continue onderzoek levert de garantie voor de objectiviteit van het instrument en de berekende uitkomsten.

Door de interRAI-vragenlijst periodiek (halfjaarlijks tot jaarlijks) af te nemen wordt de voortgang van de cliënt bewaakt.

Voor een zorgorganisatie, -instelling of afdeling kunnen op samengevoegd niveau, verder kwaliteitsindicatoren berekend worden ter omdersteuning van planning, uitvoering en beleid.


Formulieren.png Arrow.png Clientrapp.png RAIview voor de cliënt
Vanuit het ingevulde vragenformulier wordt direct - na completering - de zorgzwaarte, zorgbehoefte (CAP's) en performance (Schalen) bepaald, op basis van wetenschappelijk gevalideerde algoritmen. Met deze 3 componenten kan het zorgplan worden samengesteld, samen met de cliënt.
Medewerkerrapp.png RAIview voor de medewerker
Organisatierapp.png RAIview voor de organisatie
Vanuit ingevulde vragenformulieren (op meerdere momenten bij één cliënt en van meerdere cliënten) worden kwaliteitsindicatoren bepaald. Zo kan de voortgang van de kwaliteit van zorg en welzijn worden gevolgd en aangepast waar nodig. Tevens kunnen organisaties zelf rapportages bepalen, zodat RAIview de stuurinformatie voor de organisatie op maat invult.
Wetenschaprapp.png RAIview voor de wetenschap
Op basis van de gegevensverzamelingen uit RAIview wordt het instrument verbetert, nieuwe vragenlijsten en algoritmen gepilot en toepast en wetenschappelijk onderzoek verricht.